Počet záznamů: 1  

polymery

 1. polymery
  difluorvinyliden
  fyzika polymerů
  makromolekulární chemie
  makromolekulární fyzika
  makromolekulární látky
  plasty
  polymerizace
  polymerní materiály
  polymerní směsi
  biodegradovatelné polymery
  biopolymery
  elektroaktivní polymery
  fluoropolymery
  izotaktické polypropyleny
  kaučuk
  koordinační polymery
  metakryláty
  orientované polymery
  polybutadien
  polyestery
  polyethylen
  polymerní filmy
  polymerní koloidy
  polymerní pěny
  polymerní taveniny
  polymery rozpustné ve vodě
  polyolefiny
  polypropylen
  polystyren
  polyurethany
  polyvinylalkohol
  polyvinylchlorid
  silikony
  syntetický kaučuk
  vodivé polymery
  chemické sloučeniny
  polymers
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (5) - ČLÁNKY