Počet záznamů: 1  

termodynamika

 1. termodynamika
  entalpie
  entropie
  sdílení tepla
  Boltzmannova rovnice
  biotermodynamika
  exergie
  fázové přeměny
  nerovnovážná termodynamika
  rovnovážná termodynamika
  slinování
  statistická termodynamika
  technická termodynamika
  termodynamika atmosféry
  termodynamika kontinua
  termika
  thermodynamics
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (37) - Naučná literatura
  (5) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (5) - ČLÁNKY