Počet záznamů: 1  

Počítačové modelování dynamických soustav - zkušenosti s výukou

  1. Künzel, Gunnar

    Počítačové modelování dynamických soustav - zkušenosti s výukou / Gunnar Künzel, Miloslav Linda. -- V tištěném sborníku pouze abstrakt článku, plný text dostupný na CD-ROM.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vyd. 1.. -- 29 s.. -- ISSN 1214-0554. -- 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. -- s. 19.
    I. Linda, Miloslav


    počítačové modelování * dynamické systémy * matematické modelování * studium a výuka * fyzikální modelování * MATLAB * články ze sborníku