Počet záznamů: 1  

Postup mužov a žien k plneniu ich rol

  1. Žiaková, Eva, 1953-

    Postup mužov a žien k plneniu ich rol : možnosti intervencie sociálneho pracovníka v situáciách krízy rol / Eva Žiaková, Viktoria Šubertová.
    In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii. -- Vyd. 1.. -- 682 s.. -- 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. -- Texty k sociální práci. -- s. 309-317 : 2 grafy.
    I. Šubertová, Viktoria


    gender * sociální pracovníci * krizová intervence * rovné postavení mužů a žen * dotazníky * články ze sborníku
Počet záznamů: 1