Počet záznamů: 1  

Etické reflexie sociálnej práce v teórii a praxi

  1. Laca, Slavomír

    Etické reflexie sociálnej práce v teórii a praxi / Slavomír Laca.
    In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii. -- Vyd. 1.. -- 682 s.. -- 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. -- Texty k sociální práci. -- s. 363-368.

    etika * sociální práce - teorie a praxe * články ze sborníku