Počet záznamů: 1  

Možnosti využití tréninku mindfulness ve výuce kritické sociální práce

  1. Kappl, Miroslav, 1976-

    Možnosti využití tréninku mindfulness ve výuce kritické sociální práce = The possibilities of using of mindfulness training in critical social work pedagogy / Miroslav Kappl, Ondřej Štěch. -- Abstrakt: Cílem referátu je popsat aplikační možnosti využití tréninku mindfulness ve vzdělávání sociálních pracovnic a sociálních pracovníků ke kritické sociální práci. Příspěvek se opírá o zkušenosti Dr. Yuk-Lin Renita Wong z vedení jednosemestrálního kursu zaměřeného na téma identity a rozmanitosti v praxi kritické sociální práce, které popsala a publikovala v časopise "Critical Social Work" (2004, 5, 1). Trénink mindfulness je v tomto kontextu nahlížen jako způsob, jak naučit studentky a studenty kultivovat své emoce v komunikaci zaměřené na empatické porozumění.. -- Abstrakt: The aim of the paper is to describe the possibilities of applying mindfulness training in critical social work education. The paper is based on the experience of Dr. Yuk-Lin Renita Wong's semester course on identity and diversity in the practice of critical social work, which was described and published in the journal "Critical Social Work" (2004, 5, 1). Mindfulness training in this context is seen as a way to teach students to cultivate their emotions in communications focused on empathic understanding.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 465 stran. -- 978-80-7435-647-6. -- S. 241-245.
    I. Štěch, Ondřej, 1981-


    sociální práce * sociální pracovníci * profesní kompetence * empatie * sociální pracovník a klient * články ze sborníku
Počet záznamů: 1