Počet záznamů: 1  

Využití regionálních zdrojů v ekonomické teorii Elinor Ostromové

  1. Máče, Jan

    Využití regionálních zdrojů v ekonomické teorii Elinor Ostromové = Use of regional resources in economic theory of Elinor Ostrom / Jan Máče, David Zeman. -- Resumé: Článek se věnuje přístupu Elinor Ostromové, nositelce Nobelovy ceny za Ekonomii za rok 2009, k problematice správy tzv. kolektivních statků (Common Pools Resources), tedy aktiv, které jsou ve správě komunity jejich uživatelů. Efektivní správa místních kolektivních statků je přitom chápána jako jeden ze zdrojů úspěšného regionálního rozvoje. U kolektivních statků se v ekonomické teorii dlouho upozorňovalo na problém jejich nadměrného užívání, neboť podle klasického přístupu se každý jedinec bude snažit sobecky využít dostupné zdroje tak, aby maximalizoval svůj prospěch. Na základě tohoto předpokladu proto byla doporučována dvě řešení – zestátnění kolektivních statků, nebo jejich privatizace. Ostromová zkoumala na případových studiích různé formy správy kolektivních statků a došla k závěru, že kolektivní správa statků není neefektivní, ale je v mnoha případech efektivnější, než privatizace či zestátnění. Na základě toho pak zkoumala, jaké podmínky by měly být splněny, aby byla kolektivní správa úspěšná. Zkoumané problémy se Elinor Ostromová dokonce pokoušela simulovat v laboratorních podmínkách s využitím teorie her. -- Abstrakt: The article is devoted to the work of Nobel Prize winner for economics Elinor Ostrom on the issue of governance Common Pools Resources. These are assets that are managed by the community of users. Effective use of Common Pools Resources is regarded as one of the major sources of regional development. These resources have been recommended two solutions - nationalization of collective goods, or their privatization. Ostrom examined on case studies of various forms of management of collective farms and concluded that the collective management of assets is inefficient, but in many cases more effective than privatization or nationalization. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Hradecké ekonomické dny. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. -- 232 s.. -- ISSN 2464-6032. -- S. 140-146.
    I. Zeman, David


    Ostrom, Elinor, 1933-2012 * ekonomky - Spojené státy americké - 20.-21. století * ekonomické teorie - 20.-21. století * regionální rozvoj * články ze sborníku
Počet záznamů: 1