Počet záznamů: 1  

Deutsches Lese- und Übungsbuch für die Fünfte Klasse der Mittelschulen mit Čechoslovakischer Unterrichtssprache

  1. Luňák, František, 1888-1970

    Deutsches Lese- und Übungsbuch für die Fünfte Klasse der Mittelschulen mit Čechoslovakischer Unterrichtssprache / František Luňák. -- V Praze : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1936. -- 193 s. -- ISBN : 100.

    němčina * jazyková cvičení * střední školy * čítanky * historický fond učebnic
    811.112.2