Počet záznamů: 1  

Dějepisná čítanka pro mládež českoslovanskou

  1. Dějepisná

    Dějepisná čítanka pro mládež českoslovanskou / sestavil Josef Sokol. -- 2., opr. vyd. -- V Praze : I.L. Kober, 1866. -- 176 s.
    I. Sokol, Josef, 1831-1912


    dějepis * učebnice * čítanky * historický fond učebnic
    372 * 93