Počet záznamů: 1  

Cestovní ruch pro 21. století

  1. Cestovní ruch pro 21. století (2008 : Hradec Králové, Česko)

    Cestovní ruch pro 21. století : mezinárodní konference na téma "Manažerské a marketingové přístupy v cestovním ruchu" : 22. října 2008, Hradec Králové, Česká republika. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- 1 CD-ROM. -- Jednotlivé články sborníku zpracovány. -- ISBN : 978-80-7041-179-7.
    I. Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta


    cestovní ruch * management cestovního ruchu * marketing cestovního ruchu * služby cestovního ruchu * sborníky konferencí * CD-ROM