Počet záznamů: 1  

Vymezení zón příměstských rekreačních lesů na základě funkčních schopností lesních porostů

  1. Schneider, Jiří, 1974-

    Vymezení zón příměstských rekreačních lesů na základě funkčních schopností lesních porostů [elektronický zdroj] = Delimitation of suburban recreational forests zones based on functional capabilities of forest stands / Jiří Schneider, Alice Kozumplíková, Ilja Vyskot. -- Článek v elektronické podobě na nosiči CD-ROM.
    In: Cestovní ruch pro 21. století. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- Cestovní ruch pro 21. století.
    I. Kozumplíková, Alice II. Vyskot, Ilja, 1949-


    životní prostředí * ochrana životního prostředí * ochrana lesa * lesy * rekreologie * rekreace v přírodě * články ze sborníku