Počet záznamů: 1  

Výsledky studia PhD a obhajoby disertační práce na Masarykově Univerzitě

  1. CHALOUPSKÝ, David. Výsledky studia PhD a obhajoby disertační práce na Masarykově Univerzitě. In Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK. Vyd. 1. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 68-70.
Počet záznamů: 1