Počet záznamů: 1  

Postup mužov a žien k plneniu ich rol

  1. ŽIAKOVÁ, Eva - ŠUBERTOVÁ, Viktoria. Postup mužov a žien k plneniu ich rol : možnosti intervencie sociálneho pracovníka v situáciách krízy rol. In Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Vyd. 1. 682 s. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, s. 309-317 : 2 grafy.
Počet záznamů: 1