Počet záznamů: 1  

Etické reflexie sociálnej práce v teórii a praxi

  1. LACA, Slavomír. Etické reflexie sociálnej práce v teórii a praxi. In Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Vyd. 1. 682 s. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, s. 363-368.