Počet záznamů: 1  

Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi

  1. ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 4. Praha : Portál, 2011. 246 s. Dostupné na internetu: <http://toc.nkp.cz/NKC/201108/contents/nkc20112180408_1.pdf> ISBN 978-80-7367-928-6.

Počet záznamů: 1