Počet záznamů: 1  

Multiplikační ekonomické faktory volnočasových investičních kapacit - úvod do problematiky

  1. HOBZA, Vladimír. Multiplikační ekonomické faktory volnočasových investičních kapacit - úvod do problematiky. In Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže. Vyd. 1. 360 s. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001, s. 235-236.