Počet záznamů: 1  

Pojetí výuky her na KRCR FIM Univerzity Hradec Králové

  1. HEJNIC, Jan. Pojetí výuky her na KRCR FIM Univerzity Hradec Králové. In Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže. Vyd. 1. 360 s. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001, s. 312-317.