Počet záznamů: 1  

Efektivnost strukturální politiky

  1. PECHROVÁ, Marie - KOLÁŘOVÁ, Alena. Efektivnost strukturální politiky : odpovídají výsledky vynaloženým finančním prostředkům? = The efficiency of the cohesion policy : do the results correspond to the spent financial means? In Hradecké ekonomické dny 2013. Vyd. 1. 369 s. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, s. 75-86.