Počet záznamů: 1  

Český jazyk pro 6. ročník

  1. STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 6. ročník. 5., přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 189 s. Učebnice pro základní školy. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u4713.pdf>