Počet záznamů: 1  

Russkij jazyk pro osmý postupný ročník

  1. MALÍŘ, František. Russkij jazyk pro osmý postupný ročník. Vyd. 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 293 s. Učebnice všeobecně vzdělávacích škol. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u4307.pdf>