Počet záznamů: 1  

Úplná methodická učebnice esperanta pro školy a samouky

  1. KÜHNL, Eduard. Úplná methodická učebnice esperanta pro školy a samouky : methoda Kühnlova. 2. vyd. dopl. Praha : Ed. Kühnl, 1909. 144 s. Biblioteko de Časopis českých esperantistů ; no. 3 (1909). Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u520.pdf>