Počet záznamů: 1  

Geometrie pro VI. třídu škol středních

  1. VOJTĚCH, Jan. Geometrie pro VI. třídu škol středních. 4. vyd. upr. V Praze : Tiskem a nákladem Jednoty českoslov. matematiků a fysiků, 1925. 135 s. Učebnice pro střední školy vydávané Jednotou českoslov. matematiků a fysiků v Praze. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u600.pdf>