Počet záznamů: 1  

Zemědělské pokusnictví, výzkum a služby

  1. KROULÍK, Josef - VODÁKOVÁ, Jitka - ČÁSTKOVÁ, Jarmila. Zemědělské pokusnictví, výzkum a služby : experimentální učební text pro IV. ročník gymnázia. Vyd. 3., V SZN 2. nezměn. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1984. 202 s., příl. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u4841.pdf>