Počet záznamů: 1  

Slovník ku cvičebnici jazyka německého, kterou sestavil Edvard Ouředníček

  1. OUŘEDNÍČEK, Eduard. Slovník ku cvičebnici jazyka německého, kterou sestavil Edvard Ouředníček. 2., přeprac. vyd. V Brně : Tiskem a nákladem c. a k. dvorního knihkupectví Karla Winikera, 1896. 89 s. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u850-txt.pdf>