Počet záznamů: 1  

Řízení tréninku atletů podle spektrální analýzy variability srdeční frekvence

  1. OŠŤÁDAL, Roman - JÍLEK, Martin. Řízení tréninku atletů podle spektrální analýzy variability srdeční frekvence. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Optimální působení tělesné zátěže a výživy, s. 107-113.