Počet záznamů: 1  

Obsah vzdělávání a oborové didaktiky

  1. MAŇÁK, Josef. Obsah vzdělávání a oborové didaktiky. In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi, s. 6-10.