Počet záznamů: 1  

Aplikácia environmentálnej výchovy do predmetu technická výchova v 5. ročníku na základnej škole

  1. PERIK, Oksana. Aplikácia environmentálnej výchovy do predmetu technická výchova v 5. ročníku na základnej škole. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Vyd. 1. 215 s. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 172-175.