Počet záznamů: 1  

Flexory kolenného kĺbu ako najčastejšie skrátená svalová skupina u žiakov základnej školy

  1. ADAMČÁK, Štefan. Flexory kolenného kĺbu ako najčastejšie skrátená svalová skupina u žiakov základnej školy. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 Optimální působení tělesné zátěže a výživy, s. 22-27.