Počet záznamů: 1  

Prevence ve Zlínském kraji z pohledu krajské školské koordinátorky prevence

  1. PETERKOVÁ, Jarmila. Prevence ve Zlínském kraji z pohledu krajské školské koordinátorky prevence. In Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů.