Počet záznamů: 1  

Komerční sexuální zneužívání dětí v kontextu problematiky syndromu CAN ve školní praxi

  1. RYDLO, Josef. Komerční sexuální zneužívání dětí v kontextu problematiky syndromu CAN ve školní praxi : (metodické poznámky k zařazení učiva o dané problematice do vzdělávacího programu střední školy). In Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004 Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání, s. 50-54.