Počet záznamů: 1  

Prieskum súčasného stavu využívania výpočtovej techniky vo vyučovaní chémie na základných a středných školách v Slovenskej republike

  1. SKORŠEPA, Marek - MELICHERČÍK, Milan. Prieskum súčasného stavu využívania výpočtovej techniky vo vyučovaní chémie na základných a středných školách v Slovenskej republike. In Informační technologie ve výuce chemie. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 Informační technologie ve výuce chemie, s. 90-97.