Počet záznamů: 1  

Zisťovanie agresívnych prejavov u žiakov základných škôl a ich spolužiakov

  1. TIRPÁKOVÁ, Anna - KOTRUSOVÁ, Jana. Zisťovanie agresívnych prejavov u žiakov základných škôl a ich spolužiakov. In Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce, s. 84-92 : 3 tb.