Počet záznamů: 1  

FLUID-WIN platforma ako nástroj vzájomnej spolupráce evrópskych regiónov

  1. PAĽOVÁ, Dana - RÉVÉSZOVÁ, Libuša. FLUID-WIN platforma ako nástroj vzájomnej spolupráce evrópskych regiónov. In Hradecké ekonomické dny 2008. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Hradecké ekonomické dny 2008, s. 105.