Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Perspektívy inovačného rozvoja v podmienkach samosprávnych regiónov na Slovensku = Perspectives of innovative development in self-governing region conditions in Slovakia / Peter Pisár .
    In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 44-49 : 1 schéma, 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
    článek

    článek

  Odznačit vybrané:   0