Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí = Building activities of the 18th - 20th centuries in Hradec Králové and their influence on knowing the town and its rear = Die Bautätigkeit im 18. bis 20. jahrhundert in Hradec Králové und ihr Einfluss auf die Erkenntnis der Stadtentwicklung und deren Umfeld / Radek Bláha - Jiří Sigl .
    In: Královéhradecko [334 s., obr. příl.]. ISBN 80-85031-51-5. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2005. s. 11-31 : 4 tab. .
    článek

    článek

  Odznačit vybrané:   0