Košík

  Odznačit vybrané:   0 
  1. Chrám músy a práce. K ikonografickému námětu vstupního průčelí Kotěrova Muzea v Hradci Králové = The temple of the muses and labour. To the iconographic motive of the access front of Kotěra Museum in Hradec Králové = Der Muse und Arbeit dom. Zum ikonografischen motiv des Eingangsportals von Kotěra Museum in Hradec Králové / Martina Kostelníčková, Jakub Potůček .
    In: Královéhradecko [334 s., obr. příl.]. ISBN 80-85031-51-5. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2005. s. 33-41 .
    článek

    článek

  Odznačit vybrané:   0