Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Sociálny dialóg a sociálne partnerstvo ako možné nástroje rozvoja regiónov = Social dialogue and social partnership as possible tools of regions development / Monika Uhlerová .
    In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 297-302 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
    článek

    článek

  Odznačit vybrané:   0