Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Komparace hodnocení finanční stability firem v segmentu zpracovatelského průmyslu na základě Ohlsonova modelu, modelu Z-score a modelu IN05 = Comparison of the financial stability assesment of the SMEs in the segment of manufacturing industry based on Ohlson's model, model Z-score and IN05 / Dana Kubíčková .
    In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 70-83 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
    článek

    článek

  Odznačit vybrané:   0