Výsledky vyhledávání

 1. aktivizační metody ve výuce
  metody ve výuce aktivizační
  badatelsky orientovaná výuka
  vyučovací metody
  activisation methods in education
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (58) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (16) - Učebnice
  (26) - ČLÁNKY
 2. blended learning
  distanční vzdělávání
  e-learning
  vyučovací metody
  blended learning
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (27) - ČLÁNKY
 3. činnostní učení
  učení činnostní
  metoda Action Learning
  vyučovací metody
  action learning
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 4. dialogické vyučování
  vyučování dialogické
  dialogické metody (vzdělávání)
  vyučovací metody
  dialogic teaching
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 5. diferencovaná výuka
  výuka diferencovaná
  diferenciace výuky
  individualizovaná výuka
  vyučovací metody
  differentiated education
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
 6. e-learning
  Adobe Captivate
  Moodle
  blended learning
  distanční vzdělávání
  inteligentní tutorské systémy
  internet
  m-learning
  multimediální výukové programy
  počítačem podporovaná výuka
  počítačová gramotnost
  virtuální vzdělávání
  vyučovací metody
  e-learning
  Soubor předmětových hesel
  (12) - Soubor předmětových hesel
  (109) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (11) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (750) - ČLÁNKY
 7. individualizovaná výuka
  výuka individualizovaná
  individualizace výuky
  diferencovaná výuka
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  vyučovací metody
  individualized education
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Naučná literatura
  (4) - ČLÁNKY
 8. instrumentální obohacování (metoda)
  obohacování instrumentální (metoda)
  instrumentální obohacení (metoda)
  obohacení instrumentální (metoda)
  Feuersteinův program instrumentálního obohacování
  FIE (metoda)
  poznávání
  rozvoj myšlení
  učení
  vyučovací metody
  instrumental enrichment
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 9. kooperativní učení
  učení kooperativní
  skupinové vyučování
  vyučovací metody
  cooperative education
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (16) - Naučná literatura
  (9) - Učebnice
  (3) - ČLÁNKY
 10. metoda CLIL
  CLIL (metoda)
  content and language integrated learning (metoda)
  obsahově a jazykově integrované učení (metoda)
  učení integrované obsahově a jazykově (metoda)
  integrované učení (metoda)
  učení integrované (metoda)
  bilingvní vzdělávání
  jazyková výuka
  integrovaná výuka
  vyučovací metody
  CLIL (method)
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (30) - Učebnice