Výsledky vyhledávání

 1. analýza nákladů a přínosů
  analýza nákladů a výnosů
  analýza nákladů a užitků
  analýza užitné hodnoty
  nákladová analýza
  ekonomická analýza
  ekonomická efektivnost
  kalkulace nákladů
  finanční management
  náklady
  cost-benefit analysis
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (8) - ČLÁNKY
 2. ekonomie
  politická ekonomie
  EconLit
  ekonomická antropologie
  ekonomická gramotnost
  ekonomické vzdělávání
  ekonomky
  ekonomové
  asymetrické informace
  behaviorální ekonomie
  ekonofyzika
  ekonomická analýza
  ekonomická efektivnost
  ekonomická metodologie
  ekonomická přidaná hodnota
  ekonomická rovnováha
  ekonomická statistika
  ekonomická transformace
  ekonomické chování
  ekonomické prognózování
  ekonomické reformy
  ekonomické teorie
  ekonomické ukazatele
  ekonomický růst
  ekonomie a politika
  ekonomie blahobytu
  environmentální ekonomie
  evoluční ekonomie
  experimentální ekonomie
  externality
  finance
  hospodářská politika
  hospodářská stagnace
  hospodářské systémy
  hospodářské výpočty
  hrubý domácí produkt
  kapitál
  komparativní ekonomie
  makroekonomie
  mikroekonomie
  morální hazard
  náklady
  národní hospodářství
  obchod
  produkce (ekonomická teorie)
  právo a ekonomie
  racionální očekávání
  regionální ekonomie
  renta
  riziko (ekonomie)
  teorie firmy
  teorie hodnoty
  teorie rozdělování
  veřejná volba
  veřejné statky
  zisk
  economics
  Soubor předmětových hesel
  (40) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Encyklopedie
  (248) - Naučná literatura
  (50) - Skripta
  (32) - Slovníky
  (52) - Učebnice
  (7) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (29) - ČLÁNKY
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (46) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. kalkulace nákladů
  ORCA AVA
  analýza nákladů a přínosů
  řízení nákladů
  náklady
  cost accounting
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - ČLÁNKY
 4. režijní náklady
  náklady režijní
  náklady
  overhead costs
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 5. řízení nákladů
  management nákladů
  nákladové řízení
  nákladový management
  řízení nákladové
  management nákladový
  cost management
  kalkulace nákladů
  náklady
  podnikový management
  cost control
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (13) - ČLÁNKY