Výsledky vyhledávání

 1. anorganická chemie
  chemie anorganická
  bioanorganická chemie
  chemické prvky
  preparativní anorganická chemie
  chemie
  inorganic chemistry
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (76) - Naučná literatura
  (10) - Skripta
  (26) - Učebnice
  (10) - ČLÁNKY
 2. halogeny
  reduktivní dehalogenace
  brom
  chlor
  fluor
  jod
  chemické prvky
  halogens
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 3. chemické vzorce
  vzorce chemické
  chemické prvky
  chemické rovnice
  chemické sloučeniny
  stechiometrie
  strukturní vzorce
  chemie
  chemical formula
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - ČLÁNKY
 4. 4.kovy

  kovy
  Kirkendallův jev
  intermetalické sloučeniny
  kovové materiály
  metabolismus kovů
  metaloproteiny
  nauka o kovech
  organokovové sloučeniny
  alkalické kovy
  antimon
  bismut
  chrom
  cín
  drahé kovy
  gallium
  indium
  kadmium
  kobalt
  kovy alkalických zemin
  kovy vzácných zemin
  lehké kovy
  mangan
  molybden
  měď
  neželezné kovy
  nikl
  olovo
  platinové kovy
  přechodné kovy
  rtuť
  skandium
  thallium
  toxické kovy
  těžké kovy
  ušlechtilé kovy
  wolfram
  zinek
  čisté kovy
  železné kovy
  železo
  chemické prvky
  metals
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (35) - Naučná literatura
  (12) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (5) - ČLÁNKY
 5. periodická soustava prvků
  Mendělejevova periodická tabulka
  tabulka periodická Mendělejevova
  soustava prvků periodická
  chemické prvky
  periodic system of elements
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 6. radioaktivní prvky
  prvky radioaktivní
  aktinoidy
  radium
  radon
  uran
  chemické prvky
  radioactive elements
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 7. 7.uhlík

  uhlík
  asimilace uhlíku
  diamanty
  grafit
  metabolismus uhlíku
  sloučeniny uhlíku
  carbyn
  fullereny
  grafen
  chemické prvky
  carbon
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (4) - ČLÁNKY