Výsledky vyhledávání

 1. 1.chemie

  chemie
  alchymie
  chemici
  chemická olympiáda
  chemické laboratoře
  chemické názvosloví
  chemické pokusy
  chemické soutěže
  chemičky
  chemoinformatika
  filozofie chemie
  analytická chemie
  anorganická chemie
  aplikovaná chemie
  balneochemie
  biochemie
  chemické vzorce
  chemické výpočty
  dějiny chemie
  experimentální chemie
  farmaceutická chemie
  fyzikální chemie
  jaderná chemie
  klinická chemie
  koordinační chemie
  kvantová chemie
  lékařská chemie
  makromolekulární chemie
  matematická chemie
  mikrovlnná chemie
  obecná chemie
  organická chemie
  radiochemie
  supramolekulární chemie
  teoretická chemie
  přírodní vědy
  chemistry
  Soubor předmětových hesel
  (27) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Encyklopedie
  (668) - Naučná literatura
  (47) - Skripta
  (20) - Slovníky
  (295) - Učebnice
  (9) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (284) - ČLÁNKY
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 2. makromolekulární látky
  látky makromolekulární
  fyzika polymerů
  ionexy
  makromolekuly
  makromolekulární chemie
  makromolekulární fyzika
  makromolekulární systémy
  plasty
  polymery
  elastomery
  epoxidové pryskyřice
  polyesterové pryskyřice
  pryž
  macromolecular materials
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
 3. polymery
  difluorvinyliden
  fyzika polymerů
  makromolekulární chemie
  makromolekulární fyzika
  makromolekulární látky
  plasty
  polymerizace
  polymerní materiály
  polymerní směsi
  biodegradovatelné polymery
  biopolymery
  elektroaktivní polymery
  fluoropolymery
  izotaktické polypropyleny
  kaučuk
  koordinační polymery
  metakryláty
  orientované polymery
  polybutadien
  polyestery
  polyethylen
  polymerní filmy
  polymerní koloidy
  polymerní pěny
  polymerní taveniny
  polymery rozpustné ve vodě
  polyolefiny
  polypropylen
  polystyren
  polyurethany
  polyvinylalkohol
  polyvinylchlorid
  silikony
  syntetický kaučuk
  vodivé polymery
  chemické sloučeniny
  polymers
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (5) - ČLÁNKY