Výsledky vyhledávání

 1. 1.fyzika

  fyzika
  filozofie fyziky
  fyzici
  fyzikální olympiáda
  fyzikální pokusy
  fyzikální soutěže
  fyzičky
  akustika
  aplikovaná fyzika
  chemická fyzika
  dějiny fyziky
  elektrodynamika
  elektrostatika
  experimentální fyzika
  fyzika kondenzované hmoty
  fyzika nízkých teplot
  fyzika pevných látek
  fyzika plazmatu
  fyzika vysokých teplot
  fyzika vysokých tlaků
  fyzikální jednotky
  fyzikální rovnice
  fyzikální teorie
  fyzikální veličiny
  fyzikální vzorce
  kritické jevy (fyzika)
  kryogenika
  kvantová fyzika
  lékařská fyzika
  makromolekulární fyzika
  matematická fyzika
  mechanika
  mikrofyzika
  moderní fyzika
  obecná fyzika
  optika
  počítačová fyzika
  radiofyzika
  radiologická fyzika
  stavební fyzika
  teoretická fyzika
  termika
  termometrie
  vakuová fyzika
  přírodní vědy
  physics
  Soubor předmětových hesel
  (31) - Soubor předmětových hesel
  (14) - Encyklopedie
  (1000+) - Naučná literatura
  (45) - Skripta
  (19) - Slovníky
  (394) - Učebnice
  (9) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (151) - ČLÁNKY
  (10) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. kalorimetrie
  kalorimetry
  teplo
  termika
  calorimetry
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - ČLÁNKY
 3. 3.teplo

  teplo
  tepelná energie
  akumulace tepla
  entalpie
  kalorimetrie
  sdílení tepla
  tepelná vodivost
  termika
  skupenské teplo
  energie
  fyzikální veličiny
  heat
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (16) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (1) - ČLÁNKY
 4. termodynamika
  entalpie
  entropie
  sdílení tepla
  Boltzmannova rovnice
  biotermodynamika
  exergie
  fázové přeměny
  nerovnovážná termodynamika
  rovnovážná termodynamika
  slinování
  statistická termodynamika
  technická termodynamika
  termodynamika atmosféry
  termodynamika kontinua
  termika
  thermodynamics
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (37) - Naučná literatura
  (5) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (5) - ČLÁNKY