Výsledky vyhledávání

 1. náhradní výchovná péče
  péče výchovná náhradní
  dětské domovy
  kojenecké ústavy
  náhradní rodinná péče
  výchovné ústavy pro mládež
  ústavní výchova
  sociální péče
  substitute care
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 2. ochranná výchova
  výchova ochranná
  ústavní výchova
  trestání mladistvých
  protective education
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - ČLÁNKY
 3. sociálně-právní ochrana dětí
  ochrana dětí sociálně-právní
  sociálně-právní ochrana dětí a mládeže
  ochrana dětí a mládeže sociálně-právní
  sociálně-právní ochrana mládeže
  ochrana mládeže sociálně-právní
  opatrovnictví
  poručenství
  práva dětí
  případové konference
  rodinné konference
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  ústavní výchova
  Cochemský model
  sociálně-právní ochrana
  social-law children protection
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (14) - Naučná literatura
  (16) - ČLÁNKY