Výsledky vyhledávání

 1. integrovaný záchranný systém
  systém záchranný integrovaný
  bezpečnostní inženýrství
  civilní ochrana
  krizové situace
  krizový management
  operační střediska
  tísňová péče
  tísňová volání
  poplachové a varovné systémy
  integrated emergency management system
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 2. kritická infrastruktura
  infrastruktura kritická
  civilní ochrana
  krizové situace
  krizový management
  obrana státu
  infrastruktura
  critical infrastructure
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
 3. krizová intervence
  intervence krizová
  krizová pomoc
  pomoc krizová
  intervenční centra
  krizové situace
  nebojová činnost armády
  psychická krize
  tísňová péče
  útěky dětí
  babyboxy
  psychosociální pomoc
  sociální práce
  crisis intervention
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (36) - Naučná literatura
  (10) - ČLÁNKY
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
 4. krizová komunikace
  komunikace krizová
  krizové situace
  komunikace (sdělování)
  krizový management
  crisis communication
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Naučná literatura
 5. krizový management
  krizové řízení
  management krizový
  řízení krizové
  civilní ochrana
  integrovaný záchranný systém
  kritická infrastruktura
  krizové situace
  poplachové a varovné systémy
  havarijní plánování
  krizová komunikace
  management
  crisis management
  Soubor předmětových hesel
  (7) - Soubor předmětových hesel
  (13) - Naučná literatura
  (5) - Skripta
  (1) - Elektronické zdroje
  (6) - ČLÁNKY
 6. nebezpečné situace
  situace nebezpečné
  krizové situace
  dangerous situations
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
 7. psychická krize
  krize psychická
  krize středního věku
  krizová intervence
  krizové situace
  životní krize
  psychic crisis
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (5) - ČLÁNKY
 8. rodinná resilience
  resilience rodiny
  resilience rodinná
  krizové situace
  zvládání stresu
  psychologie rodiny
  family resilience
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 9. sociální problémy
  problémy sociální
  společenské problémy
  problémy společenské
  krizové situace
  náboženské skupiny
  sociální politika
  sociální programy a projekty
  sociální reklama
  bezdomovectví
  bohatství
  chudoba
  domácí násilí
  drogová závislost
  handicap
  hlad
  manželská krize
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  perinatální ztráta
  rozvod
  sexuální zneužívání
  sociální handicap
  sociální izolace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  ztráta blízké osoby
  útěky dětí
  šikana
  žebráctví
  social problems
  Soubor předmětových hesel
  (21) - Soubor předmětových hesel
  (95) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (9) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (46) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 10. životní krize
  krize životní
  krizové situace
  psychická krize
  vývoj osobnosti
  životní fáze
  životní problémy
  life crises
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (16) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ČLÁNKY