Výsledky vyhledávání

 1. babyboxy
  schránky pro odložené děti
  krizové situace
  nechtěné děti
  novorozenci
  krizová intervence
  tísňová péče
  krizové situace
  nechtěné děti
  novorozenci
  krizová intervence
  tísňová péče
  baby hatches
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 2. intervenční centra
  centra intervenční
  domácí násilí
  krizová intervence
  sociální služby
  intervention centers
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 3. krizové situace
  situace krizové
  babyboxy
  integrovaný záchranný systém
  kritická infrastruktura
  krizová intervence
  krizová komunikace
  krizový management
  nebezpečné situace
  psychická krize
  rodinná resilience
  sociální problémy
  tísňová péče
  životní krize
  crisis situations
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (30) - Naučná literatura
  (6) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (12) - ČLÁNKY
 4. psychická krize
  krize psychická
  krize středního věku
  krizová intervence
  krizové situace
  životní krize
  psychic crisis
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (5) - ČLÁNKY
 5. psychosociální pomoc
  pomoc psychosociální
  krizová psychosociální pomoc
  pomoc psychosociální krizová
  pomáhající chování
  sociální pomoc
  krizová intervence
  psychosocial aid
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (17) - Naučná literatura
  (16) - ČLÁNKY
 6. sociální práce
  práce sociální
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  case management
  dobrovolnictví
  dobrovolníci
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Soubor předmětových hesel
  (28) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Encyklopedie
  (311) - Naučná literatura
  (21) - Skripta
  (6) - Slovníky
  (6) - Učebnice
  (24) - Sborníky konferencí
  (7) - Elektronické zdroje
  (425) - ČLÁNKY
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (12) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika