Výsledky vyhledávání

 1. občanská práva
  práva občanská
  občanské svobody
  svobody občanské
  práva občanů
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  občanskoprávní vztahy
  občanské poradenství
  politická práva
  rovnost (kategorie)
  jazykové právo
  ochrana osobních údajů
  práva dětí
  práva menšin
  práva žen
  právo azylu
  právo duševního vlastnictví
  právo na informace
  právo na ochranu zdraví
  právo na spravedlivý soudní proces
  právo na vzdělání
  rovnost ras
  rovné postavení mužů a žen
  vlastnické právo
  lidská práva
  civil rights
  piliečių teisės
  Prava na gradjanite. Gradjanski prava
  občianske práva
  Državljanske pravice
  prawa obywateli
  Soubor předmětových hesel
  (13) - Soubor předmětových hesel
  (16) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
 2. sociální poradenství
  poradenství sociální
  mediace
  multikulturní poradenství
  občanské poradenství
  poradenství
  social counseling
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (18) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (1) - Sborníky konferencí
  (28) - ČLÁNKY
 3. veřejná správa
  správa veřejná
  byrokracie
  etika veřejné správy
  konflikt zájmů
  občanské poradenství
  společný hodnotící rámec (model)
  stížnosti občanů
  veřejná politika
  veřejné služby
  decentralizace
  ekonomika veřejné správy
  elektronická veřejná správa
  finanční kontrola
  informační systémy veřejné správy
  kontrolní orgány
  kontrolní činnost
  management veřejné správy
  neslučitelnost funkcí
  nečinnost veřejné správy
  pozemková správa
  působnost veřejné správy
  správní dějiny
  správní obvody
  správní orgány
  státní správa
  transparentnost (politika)
  územní samospráva
  územní správa
  public administration
  Soubor předmětových hesel
  (17) - Soubor předmětových hesel
  (117) - Naučná literatura
  (10) - Skripta
  (3) - Slovníky
  (14) - Učebnice
  (5) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (49) - ČLÁNKY