Výsledky vyhledávání

 1. antidiskriminační právo
  právo antidiskriminační
  diskriminace
  rovnost příležitostí
  rovné postavení mužů a žen
  ochrana lidských práv
  anti-discrimination law
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 2. emancipace
  zrovnoprávění
  získání nezávislosti
  identita
  rovnost (kategorie)
  rovnost příležitostí
  rovnost ras
  rovné postavení mužů a žen
  abolicionismus
  ženská emancipace
  emancipation
  Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY
 3. občanská práva
  práva občanská
  občanské svobody
  svobody občanské
  práva občanů
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  občanskoprávní vztahy
  občanské poradenství
  politická práva
  rovnost (kategorie)
  jazykové právo
  ochrana osobních údajů
  práva dětí
  práva menšin
  práva žen
  právo azylu
  právo duševního vlastnictví
  právo na informace
  právo na ochranu zdraví
  právo na spravedlivý soudní proces
  právo na vzdělání
  rovnost ras
  rovné postavení mužů a žen
  vlastnické právo
  lidská práva
  civil rights
  piliečių teisės
  Prava na gradjanite. Gradjanski prava
  občianske práva
  Državljanske pravice
  prawa obywateli
  Soubor předmětových hesel
  (13) - Soubor předmětových hesel
  (15) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
 4. rovnost příležitostí
  rovnost šancí
  antidiskriminační právo
  diskriminace v zaměstnání
  emancipace
  pozitivní diskriminace
  rovné postavení mužů a žen
  slaďování rodinného a pracovního života
  sociální politika
  equal opportunity
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura