Výsledky vyhledávání

  1. čtení
    porozumění (lingvistika)
    autorská čtení
    rychlé čtení
    veřejná čtení
    produkce a percepce (lingvistika)
    vyučovací předměty
    reading
    Skaitymo psichologija
    Skaitymas (vidurinė mokykla)
    čítanie
    čítanie
    Soubor předmětových hesel
    (4) - Soubor předmětových hesel
    (175) - Naučná literatura
    (4) - Skripta
    (255) - Učebnice
    (1) - Elektronické zdroje
    (8) - ČLÁNKY
  2. dějepis
    dějiny
    vyučovací předměty
    history (school subject)
    Soubor předmětových hesel
    (2) - Soubor předmětových hesel
    (69) - Naučná literatura
    (6) - Skripta
    (559) - Učebnice
    (4) - Sborníky konferencí
    (2) - Elektronické zdroje
    (1) - ČLÁNKY
    (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  3. odborné předměty
    předměty odborné
    vyučovací předměty
    specialized school subjects
    Soubor předmětových hesel
    (1) - Soubor předmětových hesel
    (3) - Naučná literatura
    (7) - ČLÁNKY
  4. pěstitelství
    pěstování rostlin
    vyučovací předměty
    horticultural education
    Soubor předmětových hesel
    (2) - Soubor předmětových hesel
    (30) - Naučná literatura
    (2) - Skripta
    (22) - Učebnice
    (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  5. průřezová témata (pedagogika)
    témata průřezová (pedagogika)
    vyučovací předměty
    kurikulum
    cross-curricular themes (pedagogy)
    Soubor předmětových hesel
    (1) - Soubor předmětových hesel
    (4) - Naučná literatura
    (1) - Skripta
    (10) - Učebnice
    (2) - ČLÁNKY
    (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
  6. prvouka
    věcné učení
    vyučovací předměty
    elementary school teaching
    Soubor předmětových hesel
    (2) - Soubor předmětových hesel
    (7) - Naučná literatura
    (143) - Učebnice
    (3) - ČLÁNKY
  7. přírodovědné předměty
    přírodopis
    přírodověda
    vyučovací předměty
    natural history school subjects
    Soubor předmětových hesel
    (3) - Soubor předmětových hesel
    (27) - Naučná literatura
    (1) - Skripta
    (27) - Učebnice
    (26) - ČLÁNKY
  8. technické předměty
    předměty technické
    inženýrská pedagogika
    vyučovací předměty
    technical school subjects
    Soubor předmětových hesel
    (2) - Soubor předmětových hesel
    (20) - Naučná literatura
    (5) - Skripta
    (17) - Sborníky konferencí
    (38) - ČLÁNKY
  9. učební osnovy
    osnovy učební
    předmětové kurikulum
    kurikulum předmětové
    vyučovací předměty
    vzdělávací standardy
    učební plány
    subject programmes
    Soubor předmětových hesel
    (3) - Soubor předmětových hesel
    (5) - Naučná literatura
    (1) - Skripta
    (5) - Učebnice
    (6) - ČLÁNKY
  10. volitelné předměty
    předměty volitelné
    fakultativní předměty
    předměty fakultativní
    povinně volitelné předměty
    vyučovací předměty
    optional subjects
    Soubor předmětových hesel
    (1) - Soubor předmětových hesel
    (3) - Učebnice
    (1) - ČLÁNKY