Výsledky vyhledávání

 1. decentralizace
  centralismus
  deregulace
  regionalismus
  subsidiarita
  hospodářská politika
  veřejná správa
  decentralization in government
  Decentralizacija vlasti
  valstybės valdymo decentralizacija
  Decentralizacija na vlasta
  decentralizácia
  Decentralizacija oblasti
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Naučná literatura
  (6) - ČLÁNKY
 2. politologie
  politická věda
  politické myšlení
  teorie politiky
  legismus
  politická filozofie
  politické teorie
  politologové
  politoložky
  sociologie politiky
  aplikovaná politologie
  autonomie (politologie)
  institucionalismus (společnost)
  konfliktní linie (politologie)
  politická psychologie
  politické ideologie
  politické kategorie
  politologický výzkum
  subsidiarita
  political science
  Politička znanost
  politikos mokslas
  Politika i politikolozi
  politológia
  Politična znanost
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Encyklopedie
  (398) - Naučná literatura
  (17) - Skripta
  (7) - Slovníky
  (21) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (8) - ČLÁNKY
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (39) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. sociologie
  obecná sociologie
  systematická sociologie
  behaviorální geografie
  sociologický výzkum
  sociologové
  socioložky
  společnost
  statistická klasifikace
  behaviorismus (sociologie)
  bezdětnost
  biografická sociologie
  dějiny sociologie
  ekonomická sociologie
  environmentální sociologie
  etnometodologie
  fenomenologická sociologie
  filozofie sociologie
  historická sociologie
  hodnotová orientace
  koheze (sociologie)
  komunity (sociologie)
  konstruktivismus (sociologie)
  kriminologie
  makrosociologie
  memetika
  mikrosociologie
  nápodoba (sociologie)
  pastorální sociologie
  právní sociologie
  radikální sociologie
  regionální sociologie
  sociologické teorie
  sociologie cestovního ruchu
  sociologie dětství
  sociologie filmu
  sociologie hudby
  sociologie jídla
  sociologie kultury
  sociologie lidských sídel
  sociologie literatury
  sociologie lékařství
  sociologie malých skupin
  sociologie mládeže
  sociologie náboženství
  sociologie organizace
  sociologie podniku
  sociologie politiky
  sociologie práce
  sociologie průmyslu
  sociologie rodiny
  sociologie sportu
  sociologie spotřeby
  sociologie těla
  sociologie tělesné kultury
  sociologie umění
  sociologie vojenství
  sociologie volného času
  sociologie války
  sociologie výchovy
  sociologie vědy
  sociologie vědění
  sociologie zdravotnictví
  sociologie zemědělství
  sociologie řízení
  sociální epidemiologie
  sociální inkluze
  sociální instituce
  sociální kontrola
  sociální procesy
  sociální role
  sociální skupiny
  sociální stratifikace
  sociální systémy
  sociální vyloučení
  subsidiarita
  vizuální sociologie
  sociology
  Sociologija
  sociologija
  sociológia
  Sociologija
  Soubor předmětových hesel
  (61) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Encyklopedie
  (1000+) - Naučná literatura
  (44) - Skripta
  (25) - Slovníky
  (29) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (37) - ČLÁNKY
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (42) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. územní samospráva
  samospráva územní
  kraje
  národní výbory
  obecně závazné vyhlášky
  okresy
  satrapie
  subsidiarita
  zemstva
  zemští hejtmani
  územní správa
  krajská zastupitelstva
  krajské úřady
  velkostatky
  veřejná správa
  regional administration
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (19) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (28) - ČLÁNKY